Saka Ko Lamang Nalamang Ako’y Nakapatay by Maria Luisa F. Torres

sa bahaymay isang dagangkay tagal nangnaghahanap-buhayiniihan nitoang mga pinggansa paminggalaninuubosang tinapaynginangatngatang mga librongnakasalansanbinubutasang mga damitsa labahankaisa-isang dagaito sa bahaykaya hinayaanna lamangnang kainin nitoang kending anak konaubosang aking pasensiyaisang gabibinantayan koang…

Continue Reading Saka Ko Lamang Nalamang Ako’y Nakapatay by Maria Luisa F. Torres