Saka Ko Lamang Nalamang Ako’y Nakapatay by Maria Luisa F. Torres

sa bahaymay isang dagangkay tagal nangnaghahanap-buhayiniihan nitoang mga pinggansa paminggalaninuubosang tinapaynginangatngatang mga librongnakasalansanbinubutasang mga damitsa labahankaisa-isang dagaito sa bahaykaya hinayaanna lamangnang kainin nitoang kending anak konaubosang aking pasensiyaisang gabibinantayan koang…

Continue Reading Saka Ko Lamang Nalamang Ako’y Nakapatay by Maria Luisa F. Torres

A Service-Learning Activity (A Field Report)

  • Post Category:BLOG

Every summer, participants from the MC University would team up with their partner-communities to implement the service-learning activity, an activity anchored on the concept that students learn what they teach.…

Continue Reading A Service-Learning Activity (A Field Report)